[ ลูกจ้างประจำ-ลูกจ้างชั่วคราว ]

นายนิต มาน้อย
ลูกจ้างประจำ
(พนักงานขับรถ)

 

นายชัย ไพโรจน์
ลูกจ้างประจำ
(นักการภารโรง)