[ ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ]
 
เสมา : สัญลักษณ์ทางการศึกษา
ดอกบัว : ความบริสุทธิ์แห่งปัญญา
เปลวเทียน : ความบรรลุเป้าหมาย

[ สีประจำโรงเรียน ]
 
น้ำเงิน : ความหนักแน่น ปัญญา
ฟ้า : ความร่มเย็น แจ่มใส

[ อักษรย่อโรงเรียน ]
 
พ.ว.
 
[ ต้นไม้ประจำโรงเรียน ]
 
 
ต้นปาริชาติ