[ เพลงมาร์ชโรงเรียนพิไกรวิทยา ]

คำร้อง/ทำนอง : นายพงษ์ธร สันติกุล
     
พวกเราชาวพิไกรวิทยา   น้ำเงินฟ้าแลสง่ากว่าใครๆ
จริยามารยาทเหนืออื่นใด   งามสดใสรักน้ำใจใครได้มา
พิไกรต้องก้าวไกลไปข้างหน้า   การศึกษาพัฒนาสู่จุดหมาย
การเล่าเรียนต้องทุ่มเททั้งกายใจ   เพื่อจะได้เป็นเกียรติประวัติสืบไป
การกีฬากรีฑาพาแข็งแรง   ทุกหนแห่งเราสู่คู่แข่งหาย
ทั้งดนตรีทำจิตใจให้สบาย   คนทั้งหลายต่างชื่นชมสมยินดี
ขอเชิญชวนพวกเรารวมพลัง   ก้าวอีกครั้งให้พิไกรใหญ่ไพศาล
เราทุกคนต่างสร้างสรรค์ช่วยบันดาล   ให้กล่าวขานถึงชาวเราเหล่า พ.ว.