[ ข้อมูลโรงเรียน ]
โรงเรียนพิไกรวิทยา
PIKRAIWITTAYA SCHOOL
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

ที่ตั้ง : 89 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ 62110
โทรศัพท์ : 0 5585 8093
โทรสาร : 0 55858094
มือถือ : 08 6383 5331
เว็บไซต์ : http://www.pikrai.ac.th
E-mail : [งานสารบรรณ] pikraiwittaya@gmail.com หรือ [งานศูนย์คอมพิวเตอร์] mail@pikrai.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/pikraiwittayaschool
Messenger : https://m.me/pikraiwittayaschool
แผนที่-เส้นทาง :