[ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ]

นางสาวสุธเนตร ถาวร
ข้าราชการครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 

นายไกรจักร คำบุญเรือง
ข้าราชการครู

 
 
นายภานุเดช ดิงรัมย์
ครูอัตราจ้าง